top of page

Leiderschap & Teamontwikkeling

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

 - Carl Rogers -

Mensen en verandering

"Vanuit organisatorische veranderingen"

Team growth2.png

Veranderingen binnen je organisatie beperken zich niet tot processen en technologie, maar hebben ook impact op je leidinggevenden en medewerkers.


Verandering brengt vaak onzekerheid en vragen met zich mee. Conundrum kiest ervoor om medewerkers actief te betrekken bij en te coachen doorheen de verandering.

Wij stellen ons bij elk traject expliciet de vraag: wat heb jij als bedrijfsleider, jullie als management en de leidinggevenden en teams nodig?

 

We stellen hierbij steeds een aanpak op maat voor dat kan bestaan uit individuele coaching, teamcoaching, intervisie, leadership alignment, of leiderschaps- of communicatietraining.

Personal growth.png

"Vanuit individuele behoefte"

Bedrijfsleiders en leidinggevenden hebben vaak het gevoel dat ze er alleen voor staan, dat ze het allemaal zelf moeten doen. Jij bent diegene die ‘aan de top’ staat, alle ogen zijn op jou gericht.

 

Het kan ervoor zorgen dat je worstelt met vragen als: Doe ik het eigenlijk goed genoeg? Maak ik de juiste keuzes? Welk soort bedrijfsleider of leidinggevende wil ik zijn? Hoe kan ik iedereen zo goed mogelijk motiveren en tevreden stellen? Wat denken mijn medewerkers, klanten, leveranciers van mij, ons product en bedrijf?

Er wordt veel van jou verwacht en tegelijkertijd verwachten we vaak ook veel van onszelf. Verwachtingen die druk geven en die je misschien in de weg zitten.

 

Leiderschapcoaching helpt jou om te ontdekken waar jij en je bedrijf naartoe wil, wat jouw sterktes zijn, wat jou energie geeft om van daaruit actie te ondernemen en te durven kiezen.

Individuele leiderschapscoaching geeft je een klankbord en spiegel die jou kan helpen om het anders aan te pakken en te groeien.

Enkele thema's van een coaching

Logo pijl-hor.png

Perfectionisme

Logo pijl-hor.png

Feedback & communicatie

Logo pijl-hor.png

Medewerkers motiveren

Logo pijl-hor.png

Omgaan met verandering, meningsverschillen en conflicten

Logo pijl-hor.png

Delegeren en vertrouwen schenken

Stairs.jpg

Wat kan je van ons verwachten

Logo pijl-hor.png

Een resultaatsgerichte en evidence-based aanpak, waarbij we op maat werken

Logo pijl-hor.png

Gedegen, authentieke en directe communicatie en begeleiding doorheen het traject

Logo pijl-hor.png

Een (management) team met toegenomen verbondenheid en vertrouwen

Logo pijl-hor.png

Meer zelfbewustzijn zodat je bewuster en vrijer kan kiezen

Logo pijl-hor.png

Een krachtige, soms confronterende, en empathische coaching

bottom of page