top of page

Procesontwerp & - optimalisatie

“Processes underpin business capabilities, and capabilities underpin strategy execution.”

 - Pearl Zhu -

Proces en verandering

"Operationeel excelleren door heldere bedrijfsprocessen"

process2.png

Of jouw bedrijf industriële goederen produceert, fast moving consumer goods distribueert of diensten levert aan particuliere klanten, elk bedrijf heeft duidelijke en efficiënte bedrijfsprocessen nodig. Bedrijfsprocessen die het mogelijk maken om op een professionele en economisch efficiënte en rendabele manier te werken.

Conundrum analyseert bestaande processen, zowel binnen ondersteunende diensten, productie als logistiek. We (her)ontwerpen samen met je medewerkers je bedrijfsprocessen en -structuur zodat je je klanten optimaal kan bedienen. 

Waar nodig coachen we je medewerkers in de nieuwe manier van werken zodat het eigenaarschap volledig in de organisatie komt te liggen.

digital process.png

"Versterk je positie door slimme digitalisatie"

Anno 2022 digitaliseren bedrijven volop. Technologie laat toe processen te innoveren, proceskennis te borgen in je bedrijf en vaak kunnen operationele kosten gereduceerd worden. Daarnaast helpt technologie jouw medewerkers te ondersteunen zodat zij optimaal kunnen werken.

Conundrum helpt je bedrijf vanuit een functionele procesanalyse een helder proces te ontwerpen als voorbereiding op de digitalisatie ervan. We ontwikkelen zelf geen software of operationele technologie maar gaan voor jou wel op zoek naar de meeste geschikte oplossing en werken samen met IT & OT (operational technology) aanbieders om de digitalisatie van het proces te implementeren.

Doelstellingen van procesoptimalisatie

Logo pijl-hor.png

Heldere organisatiestructuur en verbetering organisatie van het werk

Logo pijl-hor.png

Doorlooptijdverkorting en betere doorstroming van orders doorheen de organisatie

Logo pijl-hor.png

Vrij maken menselijk kapitaal door digitale tools en digitalisatie van processen

Logo pijl-hor.png

Verhoogde kwaliteit van service of leverbetrouwbaarheid

Logo pijl-hor.png

Stockreducties en reductie van werkkapitaal

Wat kan je van ons verwachten

Logo pijl-hor.png

Integrale benadering van business case vanuit strategisch, operationeel en financieel standpunt

Logo pijl-hor.png

Systeembenadering en processen op maat van het bedrijf in functie van je strategische doelstellingen

Logo pijl-hor.png

Procesanalyse en verbetervoorstellen onderbouwd met data

Logo pijl-hor.png

Combinatie van theoretische onderbouwing en praktische coaching en training

Logo pijl-hor.png

Brede kennis en toolbox aan operationele verbetermethodieken en technieken 

bottom of page